Pravilnik o zasebnosti

Predmet podnikania: súkromný prenájom

Názov pvolania: Apartmány na prenájom

Informácie o riešení sporov online: Spotrebitelia majú možnosť podať sťažnosti na internetovú platformu EÚ na riešenie sporov: http://ec.europa.eu/odr. Môžete tiež adresovať akékoľvek sťažnosti na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Odmietnutie zodpovednosti Toto vylúčenie zodpovednosti sa má považovať za súčasť internetovej ponuky, z ktorej bola táto stránka odkazovaná. Ak časti alebo jednotlivé výrazy tohto vyhlásenia nie sú zákonné alebo správne, obsah alebo platnosť ostatných častí tejto skutočnosti zostávajú neovplyvnené. Zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky Obsah našich stránok bol vytvorený s najväčšou starostlivosťou. Pre presnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu však nemôžeme zaručiť. Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Nemáme však žiadnu povinnosť monitorovať informácie odosielané alebo uložené tretím stranám alebo skúmať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Záväzky na odstránenie alebo zablokovanie používania informácií podľa všeobecného práva zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná len vtedy, keď je poznať konkrétne porušenie. Po upovedomení o príslušných porušeniach okamžite odstránime tento obsah. Zodpovednosť za odkazy na webové stránky tretích strán Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky. Nemáme vplyv na obsah týchto externých webových stránok. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušnému poskytovateľovi alebo prevádzkovateľovi stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia kontrolované z hľadiska prípadných porušení právnych predpisov. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Avšak trvalá kontrola obsahu prepojených stránok nie je rozumná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Po oznámení o porušeniach okamžite odstránime tieto odkazy. Autorské práva Prevádzkovatelia tejto webovej stránky sa snažia vždy dodržiavať autorské práva iných alebo používať svoje vlastné a bezvýkopové diela. Obsah vytvorený prevádzkovateľmi stránok a fungujúci na tejto webovej stránke je predmetom autorských práv. Príspevky tretích strán sú označené ako také. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Prevzaté súbory a kópie tejto stránky sú určené na súkromné, nekomerčné použitie. Ochrana osobných údajov Pri ochrane vašich dát prikladáme veľký dôraz. Aby sme Vás informovali o používaní osobných údajov, žiadame Vás, aby ste si poznamenali nasledujúce upozornenia o ochrane osobných údajov. Osobné údaje osobné údaje, ktoré ste elektronicky odoslať na týchto webových stránkach, ako je meno, e-mailová adresa, adresa alebo iné osobné údaje používané u nás iba na konkrétny účel bezpečne dané, ale tretím osobám. Poskytovateľ automaticky zbiera a ukladá informácie na webovom serveri, ako sú prehliadače použitého operačného systému, odkazujúce stránky, IP adresa, čas prístupu, atď Tieto dáta môžu byť priradená konkrétnej osobe a analyzujeme tieto dáta a nie je z dlhodobého bez ohľadu na iné zdroje dát nie je nezákonné Použitie našej webovej stránky. Údaje o formulároch a komentároch Keď návštevníci webových stránok nechávajú pripomienky alebo formuláre, ukladajú sa zadané údaje a ich adresy IP. Ide o bezpečnosť, ak niekto povolí nezákonný obsah (urážky, pravicová alebo extrémne pravicová propaganda, nenávistné zásielky atď.). V tomto prípade nás zaujíma totožnosť autora. Súbory cookie Súbory cookie sú malé súbory, ktoré umožňujú, aby tento web ukladal na návštevníkovi špecifické informácie o používateľovi počas návštevy našej webovej stránky. Cookies nám pomáhajú určiť frekvenciu používania a počet používateľov našich webových stránok, ako aj ponúknuť Vám naše ponuky pohodlné a efektívne. Používame jednu ruku, session cookies, ktoré sú uložené len počas trvania vášho používania našich webových stránok a ďalších trvalých cookie zaznamenávať informácie o návštevníkoch, ktorí opakovane pristupujú našu webovú stránku. Účelom používania týchto súborov cookie je poskytnúť optimálne používateľské poradenstvo a rozpoznať návštevníkov a zopakovať ich